Profesjonalnie przygotowane otoczenie oraz certyfikowane materiały dydaktyczne Montessori to opracowane zestawy specjalnych materiałów i pomocy rozwojowych, służących odkrywaniu przez dziecko świata, metodą od konkretu do abstrakcji.

back to top button