Dla dzieci z Orzeczeniem o Kształceniu Specjalnym opracowany jest indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny ( IPET) realizowany jest przez powołane zespoły nauczycieli specjalistów, które realizują cele w nim zawarte. W skład zespołu wchodzą terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, logopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej (sala Integracji Sensorycznej, sala terapeutyczna)

back to top button