Raciborskie Centrum Opieki nad Dziećmi Sp. z o.o.
Korzysta z Dofinansowania ze środków Funduszu Pracy z Programu Maluch + 2021 na utworzenie miejsc i funkcjonowanie Żłobka

W Żłobku Świat Malucha przy ul. Wyzwolenia 136 w Marklowicach utworzono miejsca opieki w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Maluch + 2021 oraz nasza placówka korzysta z dofinansowania na funkcjonowanie

Dofinansowanie z Programu Maluch + 2021