O nas

Raciborskie Centrum Opieki nad Dziećmi to prywatna firma, powstała w 2013 roku.

W chwili obecnej RCOND to trzy placówki, oferujące edukację, opiekę oraz wychowanie w Placówce Opieki Dziennej – jest to opieka na poziomie żłobka dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia oraz Przedszkole Dwujęzyczne dla dzieci od 3 do 6 roku życia. Wszystkie zajęcia w placówkach RCOND prowadzone są pod troskliwym okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów, logopedów, opiekunek oraz pielęgniarek.


OFERTA - OPIEKUN DZIENNY - ŻŁOBEK

Oferta w tej formie skierowana jest do rodziców dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3. Rodzic będąc w pracy może swobodnie wypełniać swoje obowiązki zawodowe będąc przy tym spokojnym o swoje ukochane dziecko.

Kadrę zajmującą się naszymi najmłodszymi podopiecznymi stanowią przede wszystkim nauczyciele oraz pedagodzy, opiekunki dziecięce, terapeuci, logopeda, psycholog i pielęgniarki. Nasza placówka stwarza dziecku przytulne warunki możliwie jak najbardziej zbliżone do  waruków domowych, dając mu w ten sposób poczucie  bezpieczeństwa, miłej atmosfery oraz komfortu.

W naszej pracy przede wszystkim kładziemy nacisk na indywidualne podejście do naszych podopiecznych. Bardzo ważne u dzieci jest zadbanie o ich rytm okołodobowy. Sumiennie realizujemy to zadanie przez specjalnie opracowany plan dnia dla każdej z poszczególnych grup wiekowych. Począwszy od zapewnienia maleńswu warunków bezpieczeństwa, najlepszych standardów higieny oraz opieki, dbamy o jego odpowiednio dobranę dietę , nie pomijając przy tym jego indywidualnych potrzeb oraz szeroko rozumianego rozwoju. Przede wszystkim stawiamy na kreatywność oraz stymulowanie dziecka poprzez zastosowanie między innymi takich metod pracy jak: Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (MDS), pedagogiki zabawy, metody Ekspresji Ruchowej Carla Orffa, Pedagogiki Celestyna Freineta, metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metody Ruchowej Ekspresji Twórczej Rudolfa Labana, Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, metody Aktywności Według M. & Ch. Knillów, metody Polisensorycznego Oddziaływania na Jednostkę, metod pracy z dziećmi opartych na wizualizacji, bajkoterapii i metaforach, metody Malowania Dziesięcioma Palcami, metody opartej na tańcach integracyjnych (Wg Klanza), metody Ndt Bobath (Neurodevelopmental Treatment), metody Aktywnego Słuchania Muzyki Wg Batii Strauss , a także metod wspierających rozwój emocjonalny i społeczny, opartych na współpracy z rodzicami.

Dzieci uczęszczające do Placówki Opieki Dziennej biorą udział w zajęciach nauki języka angielskiego oraz niemieckiego. Zajęcia te są prowadzone w formie zbawy z dziećmi. Dzieciom w ich codziennych zajęciach towarzyszy psycholog.  Oprócz tego nasi podopieczni korzystają z zajęć z zooterapii oraz z zajęć z logopedą. Dzieci są otoczone także z troskliwą opieką pielęgniarską.

Oprócz tego nasi milusińscy korzystają z:

 • Profesjonalch przedstawień teatralnych
 • Spacerów
 • zabaw na świerzym powietrzu oraz placu zabaw
 • kąpieli w basenie (latem)
 • przyjęć urodzinowych
 • wizyt fryzjera
 • wizyt stomatologa
 • przyjęcia i występy okolicznościowych – z okazji Dnia Matki, Ojca, Dzień Babci i Dziadka
 • wizyt Świętego Mikołaja
 • profesjonalnych sesji zdjęciowych
 • zajęć kulinarnych

Wszystkie przeprowadzane zajęcia uwzględniają pory spania, nocnikowania, przewijania oraz indywidualne upodobania dziecka.

W przypadku karmienia dziecka mlekiem matki zapewniamy możliwość przechowywania pokarmu i podania go dziecku. W przypadku potwierdzonego przez lekarza schorzenia wymagającego stosowania zróżnicowanej diety u dziecka, dopuszczalne jest dostarczanie dodatkowej żywności w porozumieniu z osobami prowadzącymi placówkę.

W cenę pobytu wliczone jest:

 • całodzienne wyżywienie naszych maluszków (bez mleka modyfikowanego)
 • środki pielęgnacyjne (bez pieluszek)
 • wszystkie zajęcia

OFERTA - PRZEDSZKOLE

Plan dnia dla 3-latków

6:00 –  8:00 Schodzenie się dzieci  w sali głównej, Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, zabawy wspomagające rozwój i twórczą aktywność dzieci.
8:00 –  8:30 Powitanie się piosenką, wierszykiem, układanie kalendarza utrwalającego stałe rytmy (pora dnia, miesiąc, dzień tygodnia), planowanie aktywności na cały dzień.Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe  z określonym elementem ruchu.
8:30 –  9:00 I śniadanie, czynności  higieniczno-porządkowe
9:00 – 10:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne

W ramach grup wiekowych realizowanie programu wychowania przedszkolnego wzbogacone o zajęcia ze specjalistami: język angielski, język niemiecki, rytmika, logopedia grupowa, gimnastyka korekcyjna (wg. planu) Czas trwania zajęć oraz forma dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb dzieci.

10:00 – 10:15 II śniadanie, czynności higieniczno-porządkowe
10:15 – 11:45 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, pobyt na świeżym powietrzu, swobodna zabawa dzieci.

W ramach grup wiekowych realizowanie programów wspierających i projektów edukacyjnych. Kontynuacja zajęć ze specjalistami. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

Gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11:45 – 12:00 Czynności samoobsługowe – w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.
12:00 – 12:30 Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.
12:30 – 14:00 Odpoczynek poobiedni, leżakowanie, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksującej, zajęcia wyciszające.
14:00 – 14:30 Podwieczorek, czynności higieniczno-porządkowe
14:30 – 16:00 Zajęcia indywidualne, zabawy swobodne Zabawy wspomagające rozwój. Praca indywidualna z dziećmi lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych. Zabawy w kącikach tematycznych.
16:00 – 16:15 Prace o charakterze porządkowym. Zejście dzieci  do sali  popołudniowej.
16:15 – 16:30 II Podwieczorek, czynności higieniczno-porządkowe
16:30 – 18:00 Zabawy popołudniowe Czas odbioru dzieci. Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności, zabawy z dziećmi na dywanie i przy stolikach.

Plan dnia dla 4,5,6-latków

6:00 – 7:30 Schodzenie się dzieci   w sali głównej
Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, zabawy wspomagające rozwój i twórczą aktywność dzieci.
7:30 – 8:00 Rozchodzenie do grup z wychowawcami – nauczycielami
8:00 – 8:30 Powitanie się piosenką, wierszykiem, układanie kalendarza utrwalającego stałe rytmy (pora dnia, miesiąc, dzień tygodnia), planowanie aktywności na cały dzień.Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe  z określonym elementem ruchu.
8:30 – 9:00 I śniadanie, czynności  higieniczno-porządkowe
9:00 – 10:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne

W ramach grup wiekowych realizowanie programu wychowania przedszkolnego wzbogacone o zajęcia ze specjalistami: język angielski, język niemiecki, rytmika, logopedia grupowa, gimnastyka korekcyjna (wg. planu)

Czas trwania zajęć oraz forma dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb dzieci.

10:00 – 10:15 II śniadanie, czynności higieniczno-porządkowe
10:15 – 11:45 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, pobyt na świeżym powietrzu, swobodna zabawa dzieci.

W ramach grup wiekowych realizowanie programów wspierających i projektów edukacyjnych. Kontynuacja zajęć ze specjalistami. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

Gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11:45 – 12:00 Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.
12:00 – 12:30 Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.
12:30 – 14:00 Odpoczynek poobiedni

Dzieci młodsze leżakowanie, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksującej, zajęcia wyciszające.

Dzieci starsze zabawy i gry stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań, słuchanie muzyki relaksacyjnej i opowiadań nauczyciela, spacery.

14:00 – 14:30 Podwieczorek, czynności higieniczno-porządkowe.
14:30 – 16:00 Zajęcia indywidualne, zabawy swobodne

Zabawy wspomagające rozwój. Praca indywidualna z dziećmi lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych. Zabawy w kącikach tematycznych.

16:00 – 16:15 Prace o charakterze porządkowym, zebranie dzieci w sali  popołudniowej.
16:15 – 16:30 II Podwieczorek, czynności higieniczno-porządkowe
16:30 – 18:00 Zabawy popołudniowe Czas odbioru dzieci. Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności, zabawy z dziećmi na dywanie i przy stolikach.

PLIKI DO POBRANIA:

PRZEDSZKOLE RACIBÓRZ: 47-400 Racibórz, ul. Londzina 16/22
DZIENNY OPIEKUN RACIBÓRZ: 47-400 Racibórz, ul. Bema 5
OPIEKA DZIENNA CYPRZANÓW: 47-480 Cyprzanów, ul. Szkolna 1

Jeżeli potrzebujesz informacji której nie znalazłeś na stronie napisz do nas, odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

  Imię i Nazwisko

  Your Adres Email

  Telefon Kontaktowy

  Treść Wiadomości

  [recaptcha]